ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน University Engagement ของประเทศไทย

ขอเชิญสมาชิก Engagement Thailand เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน University Engagement ของประเทศไทย
ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ห้องประชุมบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ
ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ ที่นี่
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  
คุณณราพร ธีรกัลยาณพันธ์ุ
โทรศัพท์ 02 640 0461 ต่อ 106 โทรสาร 02 640 0465
อีเมล์   อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

Find the best web hosting service and read ipage review for more information.
Copyright © 2014-2015. All Rights Reserved. Engagement Thailand | พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ติดต่อเว็บมาสเตอร์ engagementthailand@gmail.com