|

การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

26
Jan

การเสวนาวิชาการ ENT ครั้งที่ 20 เรื่อง “การเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ”

การเสวนาวิชาการ ENT ครั้งที่ 20 เรื่อง “การเตรียมผลงานวิชาการรับใช้ท้องถิ่นและสังคมเพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการ” วันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… คลิปนี้ต้องใช้รหัสผ่าน Passcode: ztD#n3B2 https://nu-ac-th.zoom.us/rec/share/WcCQBbqKqPD7rCmi3LdcLN_xLjN4VltBnneKqLoluVbtB83vJa7HBaXQHIjohG8_.0goZwimzU-AIcR-f?startTime=1674438974000
12
Jan

การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564”

การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 19 เรื่อง “ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564” วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://zoom.us/rec/play/TkzW3zwm4ux3spbd_F1J4lLdZjS8FPwFIV8j71j58adSLMymJ24vxl6iY6A00ZAWE7nyPFud0hk6Y2gp.YuV_lxS8BjdVW7xX?autoplay=true
12
Jan

การอบรมเชิงปฏิบัติการต้นแบบอาจารย์ เพชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566

การอบรมเชิงปฏิบัติการต้นแบบอาจารย์ เพชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://youtu.be/x8TDN3AAAaA
30
Nov

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564

  เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 16 เรื่อง ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตามเกณฑ์ประกาศ ก.พ.อ. 2564 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
21
Nov

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 15 เรื่อง ประสบการณ์เตรียมเอกสารเอกสาร “ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมร่างที่ 2”

  เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 15 เรื่อง ประสบการณ์เตรียมเอกสารเอกสาร “ผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมร่างที่ 2” วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-12.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://drive.google.com/drive/folders/1WMclQ_W5lIv5b5yJfr9JeAGyByx5Cqfe?usp=sharing
9
Nov

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 13

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 13 วันจันทร์ ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://drive.google.com/drive/folders/1otDmIz4MRE1yy0jMIdYUNpkBBpv1Hall?usp=share_link
25
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 11

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 11 วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://1drv.ms/v/s!AqbtYjlN-i7AsFKJtOmBlb-XhM2e?e=6ejunY
25
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 10

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 10 วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://1drv.ms/v/s!AqbtYjlN-i7AsDmDavOj2BrK5aH0?e=HmKcfs
17
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 9

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 9 วันอังคารที่ 13 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://drive.google.com/drive/folders/1dgnjMi8xu7RaAoKBmoSS2UZjLStCgRPW?usp=sharing
17
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 8

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 8 วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://zoom.us/rec/share/TZqdSqV9e0BmFoLuew5R8aT936MnimoTdPe-rsjLOpVhouJxVsS8o-CMCYsaX3_E.g1HZPpxwKosu86AZ
10
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 7

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 7 วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา… https://drive.google.com/file/d/1F3Xz1_17rqUhg0SP2Z_AHBKU9rGqtysG/view?usp=drivesdk
10
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 6

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 6 วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
10
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 5

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 5 วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
10
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 4

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 4 วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
10
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 3

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 3 วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
10
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 2

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 2 วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
10
Oct

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 1

เสวนาวิชาการ เรื่อง ร่างเอกสารวิชาการรับใช้สังคม/เอกสารวิชาการเพื่อท้องถิ่นและสังคม ครั้งที่ 1 วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.00น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
29
Jan

The 7th Engagement Thailand Annual Conference

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ Zoom Cloud...
Read More
12
Sep

The 6th Engagement Thailand Annual Conference

รายละเอียดการจัดงาน รายละเอียดการประชุม Pre-workshop ( 1 July 2019) กำหนดการ ผังจราจรภายมหาวิทยาลัย สูจิบัตร The 6th Engagement Thailand Annual Conference เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  (การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) Dr....
Read More
11
Jul

The 5th Engagement Thailand Annual Conference

การประชุมสัมมนา The 5th Engagement Thailand Annual Conference “A better way for social impact creation and social inequality reduction” ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา...
Read More