|

การประชุมวิชาการที่ผ่านมา

29
Jan

The 7th Engagement Thailand Annual Conference

งานประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 The 7th Engagement Thailand Annual Conference 2021 ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 2 – วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 ในรูปแบบ Virtual Conference ผ่านระบบ Zoom Cloud...
Read More
12
Sep

The 6th Engagement Thailand Annual Conference

รายละเอียดการจัดงาน รายละเอียดการประชุม Pre-workshop ( 1 July 2019) กำหนดการ ผังจราจรภายมหาวิทยาลัย สูจิบัตร The 6th Engagement Thailand Annual Conference เอกสารประกอบการบรรยายของวิทยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์  ลิ้มไขแสง ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน  (การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ชาติและตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและการพัฒนาอย่างยั่งยืน) Dr....
Read More
11
Jul

The 5th Engagement Thailand Annual Conference

การประชุมสัมมนา The 5th Engagement Thailand Annual Conference “A better way for social impact creation and social inequality reduction” ระหว่างวันที่ 11-13 กรกฎาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา...
Read More
10
Jul

The 4th Engagement Thailand Annual Conference

การประชุมสัมมนา The 4th Engagement Thailand Annual Conference “University Social Mommiment in a Challenging Century” ระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณีมหาวิทยาลัย ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา l l  . l ...
Read More
7
Jun

The 3rd Engagement Thailand Annual Conference

การประชุมสัมมนา The 3rd Engagement Thailand Annual Conference “University – Community Convergence” ระหว่างวันที่ 6 – 8 กรกฎาคม  2559 ณ  โรงแรมเดอะ กรีนเนอรี่ เขาใหญ่รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ดาวน์โหลดกำหนดการสัมมนา ลงทะเบียนเข้าร่วมงานที่...
Read More
7
Jan

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน University Engagement ของประเทศไทย

ขอเชิญสมาชิก Engagement Thailand เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขับเคลื่อน University Engagement ของประเทศไทย ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดกำหนดการได้ ที่นี่ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
Read More
7
Jan

งานเปิดตัว Engagement Thailand

เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2557  EnT ได้จัดงานเปิดตัว “Engagement Thailand” ขึ้น ณ ห้องแซฟไฟร์ 111 อิมแพ็คฟอรั่ม 1 เมืองทองธานี แจ้งวัฒนะ  โดยได้รับเกียรติจาก Prof.Pierre Viljoen, Chair of Engagement Australia Board และ...
Read More