|

แบบฟอร์มสมัครสมาชิก Engagement Thailand ประเภทบุคคล

กรุณาอ่านรายละเอียด ประเภทสมาชิก ค่าสมัคร และสิทธิประโยชน์ของสมาชิก ก่อนสมัคร

กรอกแบบฟอร์มสมัคร

กรอกข้อมูลการสมัครให้ครบถ้วน และเลือกประเภทสมาชิก(ตลอดชีพ หรือราย 2 ปี).

ได้รับอีเมลแจ้งชำระเงิน

ท่านจะได้รับอีเมลสรุปข้อมูล และรายละเอียดการชำระค่าสมาชิก.

ยืนยันสถานะสมาชิก

หลังจากตรวจสอบยอดชำระค่าสมาชิก ท่านจะได้รับอีเมลยืนยันสถานะการเป็นสมาชิก.

แบบฟอร์มสมัครสมาชิกประเภทบุคคล

 • ข้อมูลหน่วยงาน

 • ข้อมูลการติดต่อ

 • ข้อมูลการสมัครสมาชิก

 • ฿ 0.00
 • การชำระเงินค่าสมัครสมาชิก

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.
กรุณาชำระค่าสมัครสมาชิก เข้าบัญชีออมทรัพย์
สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม เลขที่ 328-250371-7 ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาเมืองทองธานี
สิทธิประโยชน์ขอสมาชิก ได้รับบริการและเข้าร่วมกิจกรรมของ EnT อาทิ
 • มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อออกเสียงเลือกตั้งคณะกรรมการอำนวยการของ EnT ทุกปี (กรณีสมาชิกประเภทองค์กรได้รับ 2 สิทธิ สมาชิกประเภทบุคคลได้รับ 1 สิทธิ)
 • มีสิทธิได้รับเลือกเป็นกรรมการอำนวยการ และอนุกรรมการอื่นๆ ของ EnT
 • มีสิทธิประดับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของ EnT
 • รับข่าวสารความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการทำงานเพื่อสังคมของมหาวิทยาลัย
 • การรับรองการใช้ประโยชน์ของผลงานวิชาการเพื่อสังคม (ในกรณีที่ผลงานนั้นๆ ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรณีศึกษาของ EnT)
 • เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของ EnT ในอัตราสมาชิก
 • ได้รับการสนับสนุนจาก EnT ในการไปเสนอผลงานวิชาการเพื่อสังคมในต่างประเทศ
 • ร่วมเป็นคณะผู้เชี่ยวชาญ (Expert Panel) ในประเด็นที่เกี่ยวข้อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 02 503 2628-9 โทรสาร 02 503 2630
Email: engagementthailand2019@gmail.com