|

15
May

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 33 “โครงการต้นแบบอาจารย์พชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น” กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

เสวนาวิชาการ  “โครงการต้นแบบอาจารย์พชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น”

กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

📆ในวันอังคารที่ 10-11 พฤษภาคม 2566
⏰เวลา 08.30 -16.00 น.
📲(ในรูปแบบออนไลน์)

บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
https://drive.google.com/file/d/1x2dChsbnCnbv3td3ZBLUlV0p4ZR72lVK/view?usp=sharing

Leave a Reply