|

15
May

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 32 “โครงการเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางการเขียนผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

เสวนาวิชาการ “โครงการเทคนิคการทำผลงานทางวิชาการ เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ แนวทางการเขียนผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม”

สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

📆ในวันอังคารที่ 25 เมษายน 2566
⏰เวลา 09.00 -12.00 น.
📲(ในรูปแบบออนไลน์)

บันทึกวีดิทัศน์การเสวนา…
https://drive.google.com/drive/folders/1Ebur74vCmjC5BEj9REwGNixq2iJYEziH?usp=share_link

Leave a Reply