|

22
Mar

เสวนาวิชาการ ครั้งที่ 27 “การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม”

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ

✨”การก้าวสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานวิจัยรับใช้สังคม” ✨

📆ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566
⏰เวลา 08.00 -16.00 น.
📲(ในรูปแบบออนไลน์)

วิทยากรโดย…

🔸รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
🔸ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
🔸ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
🔸ผศ. ธฏษธรรมช์ ลาโสภา
มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร

👉บุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ สามารถสแกนการตอบรับผ่าน QR-code ตามรูปภาพประชาสัมพันธ์

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์นวัตกรรมเพื่อการบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
โทร. 095-1642920

👉หากคุณคือบุคลากรที่ทำงานสายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยห้ามพลาด กิจกรรมดีดี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย❗️❗️

Leave a Reply