|

9
Mar

เสวนาวิชาการครั้งที่ 24 “การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ร่วมกับ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม และ ภาคี
ขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและเสวนาวิชาการ

✨”การจัดทำผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ” ✨

📆ในวันพุธที่ 15 มีนาคม 2566
⏰เวลา 09.00 -12.00 น.
📲(ในรูปแบบออนไลน์)

👨‍🏫👩‍🏫วิทยากรโดย…

🔸รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
🔸ผศ.ดร.พิทักษ์พงศ์ ป้อมปราณี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
🔸ผศ.ดร.กัลยา จำปาทอง มหาวิทยาลัยพะเยา
🔸ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

👉บุคลากรผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมโครงการฯ สามารถสแกนการตอบรับผ่าน QR-code ตามรูปภาพประชาสัมพันธ์

☎️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการ สถาบันวิจัยและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
โทร. 032-708608, 095-1642920

👉หากคุณคือบุคลากรที่ทำงานสายงานพัฒนาท้องถิ่นและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยห้ามพลาด กิจกรรมดีดี ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย❗️❗️

Leave a Reply