|

8
Dec

การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 17 เรื่อง “การติดตามการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (EnT) พร้อมด้วยภาคี

ขอเชิญร่วม การเสวนาวิชาการ ครั้งที่ 17
เรื่อง “การติดตามการเตรียมเอกสารผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม สู่การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ”
ในวันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น.

ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting
ID: 963 8299 5904

ลงทะเบียนได้ที่
https://qr.page/g/5mUoRtz9PEC

Leave a Reply